Đổi mới trong công tác tuyên giáo của Đảng

0
85

Đã có nhiều chuyển biến, đổi mới trong công tác tuyên giáo và để đi trước mở đường, cần tiếp tục được đổi mới hơn nữa.

Những năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hai tháng từ khi Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bế mạc, một hội nghị toàn quốc về nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết này được tổ chức tới 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia.

Không chỉ Nghị quyết của Trung ương, đến nay, hầu hết các Nghị quyết quan trọng của Đảng đều được triển khai theo cách tương tự. Trong một thời gian ngắn, Nghị quyết đã đến thẳng cơ sở.

Trước đây, để một Nghị quyết đến với cơ sở có khi phải cả năm. Nay, không chỉ thời gian được rút ngắn, việc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt tạo được sự đồng bộ, không bị cắt khúc theo từng cấp như trước.

Có thể nói đã có nhiều chuyển biến nhưng đâu đó công tác tuyên giáo vẫn còn chưa kịp thời và có lúc còn thiếu thuyết phục. Việc phản bác, đấu tranh với các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch đôi khi còn bị động, thiếu sắc bén.

Để đi trước mở đường, công tác tuyên giáo vẫn cần tiếp tục được đổi mới hơn nữa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Vì thế việc tiếp tục đổi mới về phương thức, nội dung và tư duy trong công tác tuyên giáo sẽ luôn là việc đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

(Theo VTV)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây